საცდელი პროექტების ფასილიტატორებო!

გავითვალისწინეთ რა, რომ სკოლებში ინტერნეტი გათიშული იყო, განახლებული საცდელი პროექტების მიღება გაგრძელებულია 2009 წლის 15 ნოემბრამდე!